Kullanım Şartları
Giriş Yap & Üye Ol
TRY
 • seyahatlerim
 • rezervasyonlarım
 • rezervasyon kontrol
 • iptal & iade işlemleri
 • sıkça sorulan sorular
 • hakkımızda
 • Ucuzucur.com blog
 • iletişim
ekonomik uçuşun adresi

Kullanım Şartları

Miles Turizm Yatırımları Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Şirket” olarak adlandırılacaktır) www.ucuzucur.com adresli internet sitesini ve mobil uygulamasını ziyaret eden ve kullanan kişilerin (“Kullanıcı”) kişisel verilerinin korunmasına ilişkin haklarını gözeterek, daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için sizlere ait bazı kişisel verileri işlemektedir.Sitemize kaydetmiş olduğunuz kişisel verilerinizin güvenilirliği bizler için her şeyden daha önemlidir.İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında tarafınıza ait hangi tür kişisel verilerin, hangi koşullarda, hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır.Kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, işleme anlamına gelmektedir.Sizlere ait kişisel verilere ilişkin ne tür işlemler yapıldığı hakkında lütfen aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okuyarak inceleyeniz. Gerektiği takdirde ileride incelemek adına işbu Politika’nın çıktısını almanızı tavsiye ederiz.Bu Politika’yı kabul edip bir sonraki aşamaya geçmekle işbu Politika’da yazılı olan hususları ve kuralları okuyup kabul etmiş olacaksanız. Kişisel verilerinizin işlenmesini istemiyorsanız Site’ye erişim sağlamamanız, herhangi bir özelliğinden istifade etmemeniz ve bir sonraki adıma geçmemeniz gerekmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafınızca doğrudan verilen kişisel verileriniz:Kullanıcı adınız, şifreniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, IP adresiniz,Adınız, soyadınız, adresiniz, cinsiyetiniz,Banka hesap bilgileriniz (ödemeyi banka havalesi/eft şeklinde yapmanız halinde),T.C. kimlik numaranız,Site içerisinde işaretlemiş olduğunuz kutucuklar ve verdiğiniz onaylara ilişkin kayıtlar.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Şirket olarak kullanıcıların kişisel verilerini Kanun ve diğer ilgili mevzuata uyumlu olacak şekilde aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde işlemekteyiz.(a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmaBu ilke uyarınca kişisel verileriniz Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygun biçimde işlenmektedir.(b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmaKişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda gerekli tedbirler Şirket tarafından alınmakta olup, veri sahiplerinin kişisel verilerinin doğruluğu veya güncelliği konusundaki talepleri için işbu Politika’da belirtilen yöntemle Şirket’e başvurması gerekmektedir.(c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeŞirket tarafından kişisel veriler yalnızca açık, belirli ve meşru amaçlarla işlenmektedir. Aşağıda belirtilen kişisel veri amaçları dışında Şirket’in bir veri işleme amacı ve faaliyeti bulunmamaktadır. İşbu amaçlar aşağıda da görüleceği üzere açık olup, her bir veri işleme amacının hukuki bir sebebi bulunmaktadır.(ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma Kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla ilgili ve sınırlı olarak işlenmektedir. Şirket veri işleme amaçlarının yerine getirilmesine hizmet etmeyecek nitelik ve nicelikteki kişisel verileri elde etmemektedir. (d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeKişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. İşbu sürelerin geçmesi halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir. Kişisel veri işleme amacı gerçekleşmiş ve buna bağlı olarak veri saklama süresi geçmiş veya veri işleme şartları ortadan kalkmış ise Şirket olası veri işleme ihtimalleri için işbu verileri muhafaza etmemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYORUZ?

Toplanılan kişisel veriler, İnternet Sitesi’nde belirtilen kullanımlara ek olarak, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde de kullanılabilir: Kimliğinizi belirlemek ve İnternet Sitesi’ne kayıt için koşulları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmek, Site üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler ile ilgili tarafınıza bilgi sağlamak, Tarafınızca verilen ödeme bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek, Diğer iş ortaklarımızla koordineli olarak onların sunduğu hizmetleri size sunmak amacıyla kaydınızı almak, Yalnızca onayınızın bulunması durumunda sizlere pazarlama materyalleri sunmak, Yeni ürünler ve özellikler geliştirip test etmek,Hizmet ile ilgili teknoloji sorunlarını teşhis etmek ve/veya düzeltmek,Şikâyet ve sorularınızı yanıtlamak ve Şirket ile aranızdaki iletişimi sağlamak, Anket yanıtlamak ve pazar araştırmalarında bulunmak,Bilgilerinizi güncellemek,Hizmet ve Site hakkında fikirlerinizi ve yorumlarınızı almak, Gerekli hallerde tarafınıza yasal ve idari bildirimler göndermek, Tablet ve/veya telefonunuz üzerinden erişebileceğiniz Site’nin mobil versiyonu ve uygulamayı geliştirmek ve/veya güncellemek.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durumlar hariç olmak üzere yazılı veya sözlü açık onayınız olmadan Şirket dışındaki üçüncü taraflara verilmez.4.1. Kişisel Verilerinizin Paylaşılabileceği Taraflar:Banka hesap bilgileriniz başta olmak üzere kişisel verileriniz, ödemelerin tahsili amacıyla bankalar ve finans kuruluşlarıyla paylaşılabilir.Kişisel verileriniz hizmetin sunulmasına yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlarla ("Hizmet Sağlayıcılar") paylaşılabilir. Hizmet Sağlayıcıları içerik ve/veya kişisel verilerinize hizmeti sunmak için gereken ölçüde ve makul gizlilik koşullarına uygun olarak erişebilecektir.Kişisel verileriniz sizlerle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonimleştirilerek paylaşılabilir. Anonimleştirilen bu kişisel veriler Şirket’in reklam verenleri ve iş ortakları dâhil ancak bunlar sınırlı olmamak üzere Şirket’in münhasır takdir hakkına bağlı olarak diğer üçüncü kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla paylaşılabilir.Şirket, Site’nin işletilebilmesi ve hizmetleri yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi denizaşırı ve sizin bulunduğunuz ülke dışında dünya çapında başka ülkelere aktarabilir. Şirket, aktarımın yapılacağı ülkede kişisel verilerinize ilişkin yeterli korumanın bulunup bulunmadığını kontrol edecek olup,, bulunmaması halinde gerekli koruma önlemlerinin alınmasından sorumlu olduğunu taahhüt eder.4.2. Yasal Taleplerin Yerine Getirilmesi:Şirket yasal bir talebin (arama izni, mahkeme emri veya mahkeme celbi gibi) yerine getirilmesi için kişisel verilerinizi ilgili makamlarla paylaşma hakkına sahiptir. Bu durumda kişisel verinizi talep eden idari veya adli kurumun işbu kişisel veriyi hangi mevzuata dayanarak istediğine bakılır, talep hukuki ise yerine getirilir Ayrıca Şirket tarafından suçun önlenmesi ve hakkın korunması için gerekli olduğu durumlarda, kişisel verileriniz burada belirtilen amaçlar çerçevesinde paylaşılabilir: Dolandırıcılık ya da herhangi bir başka yasadışı faaliyeti saptamak, önlemek ve araştırmak; soruşturma kapsamında sizi, Şirket’i ve diğer üçüncü kişileri korumak ve ölüm ve muhtemel fiziksel yaralanmaları önlemek.Şirket, Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Site’nin yasal mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir ve paylaşabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ

5.1. Hizmet aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Türkiye’de veya Şirket’in, İştiraklerin ve/veya Hizmet Sağlayıcıların tesislerinin bulunduğu başka bir ülkede Site ve Site’nin sunduğu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için işlenebilir. Şirket, işlemenin yapılacağı ülkede kişisel verilerinize ilişkin yeterli korumanın bulunup bulunmadığını kontrol edeceğini, bulunmaması halinde gerekli koruma önlemlerinin alınmasından sorumlu olduğunu taahhüt eder.5.2. Siteyi ve Siteden sağlanan hizmetleri kullanarak, kişisel verilerinizin Türkiye’ye veya Şirket’in, İştiraklerin veya Hizmet Sağlayıcıların tesislerinin bulunduğu başka bir ülkeye aktarılmasına ve işbu Politikada belirtilen amaçlarla kullanılmasına ve ifşasına izin verdiğinizi kabul edersiniz.5.3. Toplanan kişisel verilerinizi güvende tutmak için ticari ve teknik açıdan makul güvenlik önlemleri alınmaktadır ve hesabınıza erişmenize izin vermeden önce kimliğinizin doğrulanması için makul yöntemler (benzersiz bir şifre istemek gibi) Şirket tarafından kullanılabilir. Ancak, Şirket internet ortamının kendi doğasından kaynaklanan özellikleri itibarıyla işlenen kişisel verilerin güvenliğini mutlak surette garanti edemez ve/veya kişisel verilerinizin erişilemez, ifşa edilemez, değiştirilemez ve/veya yok edilemez olduğuna dair hiçbir surette garanti veremez.5.4. Benzersiz şifrenizin ve Site ve Uygulamada yer alan bilgilerinizin gizliliğinin korunması ve sizle Şirket arasındaki e-postalara erişimi kontrol etmek bizzat sizin sorumluluğunuzdadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN YASAL HAKLARINIZ

6.1. Hesap oluşturmanız halinde kendi hesap ayarlarınızı değiştirerek istediğiniz zaman kişisel verilerinizi güncelleme hakkına sahipsiniz.6.2. İşlenen kişisel verilerinizin güncel ve gerçeğe uygun olması için, Site aracılığıyla Şirket’e doğrudan vermiş olduğunuz bilgilerde (e-mail vb.) herhangi bir değişiklik ve/veya güncelleme olması durumunda değiştirilen veyahut güncellenen bilgiyi derhal işbu Politikada belirtilen yollardan herhangi birisi ile Şirket’e iletmeniz gerekir. Tarafınıza ait bilgilerin güncel ve gerçeğe uygun olmaması durumunda doğabilecek zararlardan Şirket sorumlu değildir. 6.3. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek, işlenen kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesi için işbu Politikada gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.6.4. Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesini, silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmek için işbu Politikada gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.6.5.Talebiniz doğrultusunda, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi yahut yine talebiniz doğrultusunda kişisel verilerinizin silinmesi veyahut yok edilmesi hallerinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi için işbu Politikada gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.6.6.Kişisel verilerinizin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmek suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.6.7. Bununla birlikte; ilgili mevzuat kapsamında ileteceğiniz taleplerinizin Şirket tarafından karşılanması, Şirket açısından ayrıca bir maliyeti gerektirirse, ilgili makamlarca belirlenen tarifedeki ücretin ödenmesi Şirketçe talep edilebilir.

ÇEREZLER

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kurulan bir veri depolama dosyasıdır. Bu dosyada oturum bilgileriniz ve benzeri verileriniz saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Siteyi etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Sitede size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için Şirket tarafından yerleştirilen birinci taraf çerezleri ve aynı şekilde; iş birliği yaptığımız üçüncü kişi, kurum ve web sitelerinin sizlere daha uygun hizmet ürün veya teklifler sunabilmesi için üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları; Site’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,Şirket’in sizin İnternet Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması, Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması.7.1.Çerezlerle Hangi Tür Verileriniz İşlenmektedir?Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, İnternet Sitesi’ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Sitede yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.7.2.Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?Internet Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Site’nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir. Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Site’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Site gerektiği gibi çalışmayabilecektir. İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Site üzerinde video ve sosyal medya içeriklerine rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Site’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Siteyi geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır. Sitede üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Site, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. 7.3.Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz? İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ:

8.1.6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Kişisel verileriniz elde edilmiş oldukları amaçlar bakımından gerekli olandan daha uzun süre veya yürürlükteki mevzuatta öngörülenden daha uzun süre işlenmeyecektir. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 8.2. Kişisel verileriniz Siteden ve Site’nin sağladığı hizmetlerden istifade etmeye devam ettiğiniz sürece saklanacaktır. Sitede yer alan kaydınız sona ermesine rağmen Şirket kişisel verilerinizi (kullanıcı adı, isim, yaş ve cinsiyet) anonimleştirmek suretiyle, raporlama ve analitik analiz amaçlarıyla işleyebilir.

ŞİRKET İLE İLETİŞİM

İşbu Politika hakkındaki sorularınızı, düşüncelerinizi veyahut taleplerinizi imzalı bir şekilde yazılı olarak (ŞİRKET İLETİŞİM ADRESİ) adresine bizzat kimliğinizi tespit edecek şekilde teslim edebilir yada (KEP ADRESİ)’ne veya (E-POSTA ADRESİ)’ne iletebilirsiniz. Talebinizin yazılı olarak yapılması durumunda ilgili başvuru belgesinin konu kısmına veya e-posta gönderimi ile yapılacaksa konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” yazmanız gerekmektedir. Hizmetin sunulması ile ilgili herhangi bir eksiklik, aksaklık, arıza veyahut benzeri bir durumun söz konusu olması halinde, Şirket bu durumu bildirmek amacıyla size e-posta gönderebilir veyahut kendisinin uygun gördüğü farklı bir şekilde sizinle iletişime geçebilir.

POLİTİKA’DA DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, Politikayı zaman zaman değiştirebilir ve/veya güncelleyebilir. İşbu Politikada herhangi bir değişiklik veyahut güncelleme olması durumunda, güncellenmiş Politikanın Sitede yayımlanması yoluyla bilgi sahibi olma imkânı tanınacaktır. Bu nedenle; öncelikli olarak her kullanımınızda, aksi takdirde periyodik olarak Politikanın üstünde yer alan güncelleme tarihini kontrol etmeniz gerekmektedir. Politikanın güncellenmiş olması halinde; güncellenmiş versiyonu gözden geçirmeniz, değişiklikleri ve güncellemeleri onaylamamanız durumunda Siteden kaydınızı derhal silmenizi ve Site’nin sunduğu hizmetleri kullanmayı bırakmanızı öneririz. Değişiklikler veya güncellemeler mevcut koşullara uygun olarak başka biçimlerde bildirilebilir.

',

Ekonomik Uçak Bileti
Bir tık mesafede.

Ucuzucur.com üzerinden yapılan uçak bileti işlemleri, Miles Turizm Yatırımları Tic. LTD. ŞTİ. (Belge No: 7825) ile yapılmaktadır.
 • visa
 • mastercard
 • ssl
Ucuzucur.com üzerinden yapılan uçak bileti işlemleri, Miles Turizm Yatırımları Tic. LTD. ŞTİ. (IATA Kodu: 88223074) ile yapılmaktadır.