Ucuz Uçak Bileti | En Uygun Uçak Bileti Satın Al - Ucuzucur
Giriş Yap & Üye Ol
TRY
 • seyahatlerim
 • rezervasyonlarım
 • rezervasyon kontrol
 • iptal & iade işlemleri
 • sıkça sorulan sorular
 • hakkımızda
 • Ucuzucur.com blog
 • iletişim
ekonomik uçuşun adresi

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Miles Turizm Yatırımları Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak siz değerli kullanıcılarımızın başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatı ile bu metinde belirtilen hususlarla ilgili ve sınırlı olmak üzere işlediğimiz veya işleyeceğimiz kişisel ve özel nitelikli verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Gizlilik ve kişisel verilerin korunması konusundaki detaylı bilgiye sitemizde ve mobil uygulamada yer alan “Gizlilik ve KVKK Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin elde edildiği ilk andan itibaren silinme, yok edilme, anonimleştirme sürecine kadar (bu süreç dâhil); ilgili mevzuat kapsamında Şirket olarak kimliğinizi belirlemek ve İnternet Sitesi’ne kayıt için koşulları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmek, site üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler ile ilgili tarafınıza bilgi sağlamak, tarafınızca verilen ödeme bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek, diğer iş ortaklarımızla koordineli olarak onların sunduğu hizmetleri size sunmak amacıyla kaydınızı almak, yalnızca onayınızın bulunması durumunda sizlere pazarlama materyalleri sunmak, yeni ürünler ve özellikler geliştirip test etmek, hizmet ile ilgili teknoloji sorunlarını teşhis etmek ve/veya düzeltmek, şikâyet ve sorularınızı yanıtlamak ve Şirket ile aranızdaki iletişimi sağlamak, anket yanıtlamak ve pazar araştırmalarında bulunmak, bilgilerinizi güncellemek, hizmet ve Site hakkında fikirlerinizi ve yorumlarınızı almak, gerekli hallerde tarafınıza yasal ve idari bildirimler göndermek, tablet ve/veya telefonunuz üzerinden erişebileceğiniz Site’nin mobil versiyonu ve uygulamayı geliştirmek ve/veya güncellemek amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6’ncı maddeleri uyarınca işlenecektir.

İşlenen Verinin Aktarılması

Kural olarak kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmaz. Ancak gerek Kanun gerek diğer mevzuat uyarınca idari veya adli kurumlar tarafından istenen kişisel veriler mevzuata uygun biçimde ilgili kurumlara aktarılabilir. Bu durumda kişisel verinizi talep eden idari veya adli kurumun işbu kişisel veriyi hangi mevzuata dayanarak istediğine bakılır, talep hukuki ise yerine getirilir. Ayrıca Kanun’un m.5 ve m.6 hükümlerine uygun şekilde işlenen kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın aktarılabilir. Bu doğrultuda yukarıda (A) bendinde belirtilen amaçlarla kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunun 8. ve 9. maddeleri uyarınca yurt içi veya yurt dışı olmak üzere; faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız veya hizmetin sunulmasına yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlar (Hizmet Sağlayıcı), iş birliği içerisinde olduğumuz kişi, kurum, banka ve finans kurumu, kurye/kargo, bunlarla sınırlı olmamak ve yukarıda ifade edilen amaçların kapsamı dışına çıkmamak ve gerekli ve yeterli önlemler alınmak kaydı ile diğer 3.kişiler ile paylaşılabilecektir. Şirket, Site’nin işletilebilmesi ve hizmetleri yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi denizaşırı ve sizin bulunduğunuz ülke dışında dünya çapında başka ülkelere aktarabilir. Kanun’un m.5/2 ve m.6/3 hükümlerine uygun şekilde işlenen kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımında veri aktarılacak ülkenin yeterli veri koruma hukuku olan ülkelerden olup olmadığına bakılır, eğer veri aktarılacak ülke yeterli veri koruma hukuku olmayan bir ülke ise o halde veri aktarılacak kişi ile verilerinizin yeterli bir şekilde korunacağına ilişkin taahhütname imzalanır ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan veri aktarımına ilişkin izin alınır.

Veri Toplama Yöntemi

İşbu bilgilendirme metninde belirtilen veri işleme amaçları ile ilgili kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddeleri uyarınca ve yukarıda ifade edilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Şirket tarafından her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamdan (Sosyal Medya, Elektronik Posta İletişimi, Kullanıcı Sözleşmesi, Mobil Uygulama, Web Sayfası ve diğer şekillerde) elde edilecek olup, işleme tabi tutulacaktır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak aşağıda ayrıntılarını verdiğimiz iletişim kanalları aracılığı ile;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Talepleriniz doğrultusunda yerine getirilecek olan işlemin ek bir maliyeti olması halinde, tarafımızca bu ücret talep edilebilecektir.

Yukarıda ifade edilen haklarınızı kullanmak için sorularınızı, düşüncelerinizi veyahut taleplerinizi imzalı bir şekilde yazılı olarak (ŞİRKET İLETİŞİM ADRESİ) adresine bizzat kimliğinizi tespit edecek şekilde teslim edebilir ya da (KEP ADRESİ)’ne veya (E-POSTAADRESİ)’ne iletebilirsiniz. Talebinizin yazılı olarak yapılması durumunda ilgili başvuru belgesinin konu kısmına veya e-posta gönderimi ile yapılacaksa konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” yazmanız gerekmektedir.

Ekonomik Uçak Bileti
Bir tık mesafede.

Ucuzucur.com üzerinden yapılan uçak bileti işlemleri, Miles Turizm Yatırımları Tic. LTD. ŞTİ. (Belge No: 7825) ile yapılmaktadır.
 • visa
 • mastercard
 • ssl
Ucuzucur.com üzerinden yapılan uçak bileti işlemleri, Miles Turizm Yatırımları Tic. LTD. ŞTİ. (IATA Kodu: 88223074) ile yapılmaktadır.